Bar dels Jubilats

Carrer Ausias March, 7
Simat de la Valldigna
Tel: 962811812 / 697884446