Bar Vidal

Plaça Font Gran, 15
Simat de la Valldigna
Tel: 962810203